Advokatfirman Centra AB


VI är verksamma INOM FAMILJERÄTT I GÄVLE

Familjerätt Gävle Advokatfirman Centra logotyp
Familjerätt i Gävle - Sveriges Ledamot av Advokatsamfundet

Advokatfirman Centra AB


VI ÅTAR OSS UPPDRAG INOM FAMILJERÄTT I GÄVLE

Familjerätt Gävle Advokatfirman Centra logotyp
Familjerätt i Gävle - Sveriges Ledamot av Advokatsamfundet
MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VÅRA FAMILJEJURISTER ÄR SPECIALISERADE INOM FAMILJERÄTT, TVISTER OM VÅRDNAD, UMGÄNGE OCH BARNS BOENDE

Advokatfirman Centra är specialiserad på familjerätt och barnrätt. Vi har gedigen erfarenhet inom hela det familjerättsliga området, alltifrån ekonomiska frågor såsom bodelning och bouppteckning vid skilsmässa till frågor om barns vårdnad, boende och umgänge. Det är av stor vikt att man kopplar in en familjejurist så tidigt som möjligt.


För våra familjejurister är varje ärende unikt och anpassar därmed oss därför efter behoven i det enskilda fallet. Vi åtar oss uppdrag i hela Gävle och kan även bistå som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som biträde vid olika tvångsåtgärder såsom LVU, LVM och LPT.

Våra familjejurister erbjuder alltid kostnadsfri inledande rådgivning. Tveka inte att höra av dig till oss via telefon eller mail om du har några funderingar. Vi är tillgängliga både vardagar och helgdagar. Ingen fråga är för stor eller för liten. Vi kan också boka in ett fysiskt möte i Gävle om du vill ha juridisk rådgivning på en plats nära dig.

Familjerätt i Gävle - Sveriges Ledamot av Advokatsamfundet

ekonomisk familjerätt

Advokatfirman Centra hjälper till vid alla livets skeenden. Vi upprättar gåvobrev, testamente, samboavtal och äktenskapsförord samt stöttar vid skilsmässor genom att hjälpa till med bodelning och bouppteckning. Vår erfarenhet är att desto tidigare man kontaktar en jurist eller advokat desto enklare blir det för oss att tillvarata dina rättigheter. Vi kan antingen bistå dig med att upprätta dessa dokument på vårt kontor i Stockholm eller så besöker vi dig på en plats i Gävle som du anser är lämplig. Kontakta din familjejurist hos Advokatfirman Centra  för en fri inledande rådgivning.

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Vid en separation där det finns barn i familjen behöver frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge avgöras. Oftast kan föräldrar enas kring dessa frågor på egen hand men ibland är det inte möjligt att komma överens. Då kan man behöva vända sig till domstol för att få frågorna avgjorde. Gävle tingsrätt är den domstol som prövar ärenden om vårdnad i Gävle. Vi företräder och stöttar regelbundet föräldrar i dessa typer av tvister. Kunskap, erfarenhet, passion och engagemang är våra ledord och det har gjort att en procentuellt hög andel av domstolsavgöranden i våra mål går i linje med våra klienters önskemål och yrkanden. Vi kan alltid bistå som ombud för dig i dessa ärenden.

JURIDISK RÅDGIVNING PÅ DITT EGET SPRÅK

Vid känsliga frågor finns det ett stort värde i att få hjälp på sitt modersmål. Vi erbjuder därför juridisk rådgivning i Gävle på, persiska, spanska, turkiska och arabiska utöver svenska och engelska. Behöver du hjälp på ett annat språk har vi möjlighet att ordna med en tolk, det spelar ingen roll vilket språk. Kontakta din familjejurist för en fri inledande rådgivning.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Centra-006

VAD KOSTAR DET ATT ANLITA EN FAMILJEJURIST I GÄVLE?

I din hemförsäkring ingår det ett rättsskydd. Det innebär att försäkringsbolaget vanligtvis står för merparten av din kostnad i samband med att du anlitar ett ombud. Ibland täcker inte försäkringsbolaget den tvist som du har. Då finns det i vissa fall möjlighet att söka rättshjälp istället. Rättshjälp beviljas av rättshjälpsmyndigheten eller domstolen och innebär att staten står för viss del av din kostnad för att anlita ett ombud. Vi hjälper dig att söka rättsskydd och rättshjälp. Har du fugeringar på huruvida du kan bli beviljad rättsskydd eller rättshjälp är du välkommen att ringa eller maila oss för en gratis konsultation.


Har du blivit utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som stöttar dig i rättsprocessen och detta bekostas av staten. Det är Gävle tingsrätt som fattar beslut om att du ska få ett målsägandebiträde, men vi kan hjälpa dig att ansöka om detta.

shutterstock_272803703 (2)

Har du blivit utsatt för ett brott?

När man har blivit utsatt för ett brott har man ibland rätt till ett målsägandebiträde. Det är en advokat eller jurist som är med dig genom hela processen för att stötta dig och tillvarata dina rättigheter. Målsägandebiträden förordnas av Gävle tingsrätt och staten står för hela kostnaden. Du har rätt att begära att få en särskild advokat eller jurist som du känner förtroende för som målsägandebiträde. 

Ja, vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning inom familjerätt.

VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR SOM RÖR VÅRDNAD

Föräldrar som har delad vårdnad är skyldiga att samarbeta med varandra i frågor om barnet. Om föräldrarna inte klarar av att samarbeta kan en domstol komma att döma ut ensam vårdnad till en av föräldrarna.

Familjejurist-Gävle

Ja, de allra flesta hemförsäkringar innehåller en så kallad rättsskyddsförsäkring. En sådan försäkring kan ersätta kostnaderna för att anlita en advokat i en vårdnadstvist. Rättsskyddsförsäkringen gäller ofta med en självrisk på 20-25 procent.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Ja, då finns en risk att föräldern som tar med sig barnet döms för egenmäktighet med barn.

En vårdnadstvist i domstol inleds genom att den ena förälderns skickar in en stämningsansökan till domstolen gentemot den andra föräldern. Efter det kallar domstolen till ett förberedande muntligt sammanträde där domaren försöker få föräldrarna att komma överens. Om ingen sådan överenskommelse går att nå kallar domstolen till en huvudförhandling och avkunnar sedan dom där tvisten avgörs.

Familjerätten i Gävle
Familjerätt Gävle Advokatfirman Centra logotyp

LVU är en förkortning för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Den ger socialtjänsten en möjlighet att ansöka om tvångsomhändertagande av barn och unga som riskerar att fara illa.

Ja, vi ger 15 minuters kostnadsfri telefonrådgivning.

Advokaten företräder sin klient och för dennes talan under hela processen. Advokaten är inte opartisk - utan ska enbart vidta de åtgärder som klienten ber om.