ADVOKATFIRMAN CENTRA AB ARBETAR INOM VÅRDNADSTVISTER I GÄVLE

Advokatfirman Centra har flera års erfarenhet av att företräda klienter i vårdnadstvister. Det kan handla om tvister om vem som ska ha vårdnaden om barnet, hur föräldrarnas umgänge med barnet ska se ut och hur mycket en viss förälder ska betala i underhållsbidrag till den andra föräldern. Vi har stor vana av att processa i mål som gäller vårdnad om barn och drar nytta av dessa kunskaper i mötet med varje ny klient. Vi åtar oss uppdrag i hela Gävle.


Kontakta oss om du har hamnat i en vårdnadstvist i Gävle och behöver ett juridiskt biträde. Vår byrå består av tre advokater och två biträdande jurister med specialistkompetens inom familjerätt. Vår uppgift är att enbart företräda dina intressen i vårdnadstvisten och föra fram din syn på saken. Vi har en lojalitetsplikt mot dig som klient vilket innebär att vi enbart arbetar utifrån dina intressen. På den punkten skiljer sig vårt uppdrag från det uppdrag som socialtjänsten i Gävle har, deras uppgift är att agera allsidigt medan vi som advokater enbart företräder dig som klient.

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM HAMNAT I EN VÅRDNADSTVIST

Advokatfirman Centra har företrätt många privatpersoner i vårdnadstvister de senaste åren. Vår erfarenhet är att det är viktigt att koppla in ett juridiskt ombud så tidigt som möjligt. En vårdnadstvist är till sin natur en mycket känslofylld process och det kan vara svårt att förhålla sig konstruktiv i förhållande till den andra föräldern. Ett juridiskt ombud kan föra din talan, i syfte att nå en lösning utan att tvisten behöver prövas i Gävle tingsrätt. Vi kan samtala med den andra föräldern och dennes ombud i syfte att nå en samförståndslösning. Om det inte går att nå en samförståndslösning så bistår vi dig med att ansöka om stämning i Gävle tingsrätt och då företräder vi dig under hela domstolsprocessen.

hemförsäkringen kan täcka delar av advokatkostnader

Det finns goda förutsättningar för dig som privatperson i Gävle att få ersättning för delar av kostnaderna för att anlita en advokat i en vårdnadstvist. I vissa typer av mål står staten för kostnaderna för det juridiska biträdet, exempelvis i ett LVU-mål. Men i en vårdnadstvist behöver du stå för kostnaderna själv. De allra flesta privatpersoner kan dock få stora delar av kostnaderna bekostade av sin hemförsäkring. Hemförsäkringen innehåller en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnaderna för anlitandet av en jurist eller advokat i en vårdnadstvist i Gävle. Du behöver dock betala en självrisk som brukar uppgå till 20-25 procent av de totala kostnaderna för advokaten du anlitar. Det innebär att totalkostnaderna för dig inte behöver bli särskilt stora. Advokatfirman Centra hjälper dig med att ansöka om ersättning ur din rättsskyddsförsäkring.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.